‹ Alla case

Bakgrund

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. De samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet – i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Utmaning

Jämställdhet är ett högaktuellt ämne. Ett ämne som det dessutom finns många åsikter och tankar kring. Utmaningen var att sätta en könsneutral ton, utan fotorealistiskt bildmaterial och som fungerar som kommunikation i samtliga Nordiska länder.

Lösning

Mecka arbetade fram en grafisk profil och webb. Ett starkt element i profilen blev mönster. Mönster som är flexibla och kan användas i olika former. Vi valde dessutom att inleda ett samarbete med en illustratör med uppdrag att ta fram illustrationer till både profil och webb.

Har du funderingar eller frågor kring detta case? Hör av dig till kundansvarig strateg: linda.andren@mecka.se

Alla case.