‹ Alla case

Bakgrund

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Utmaning

Nationella sekretariatet för genusforskning saknade en plattform för kommunikation, en enhetlig grafisk profil och ett visuellt uttryck som visade vilka de var. De ville uppfattas som könsneutrala men med en tonalitet som kändes i professionell, inbjudande och med något ”störigt” och uppseendeväckande i sig.

Lösning

Vi ville komma bort från manligt och kvinnligt och inkludera ”alla”. Lösningen i logotypen blev att bryta ner olika könssymboler och bilda en ny form med rörlighet och spridning som två viktiga värden, vilket är grunden för Nationella sekretariatet för genusforskning – att samla och sprida kunskap om genusfrågor.

Har du funderingar eller frågor kring detta case? Hör av dig till kundansvarig strateg: linda.andren@mecka.se

Alla case.