‹ Alla case

Bakgrund

Uppdraget var att locka fler villaförsäkringskunder till Länsförsäkringar Älvsborg. Konkurrensen mellan olika försäkringsbolag är tuff och de har i stort sätt samma argument och erbjudanden. Samtidigt visar undersökningar att Länsförsäkringars mest nöjda kunder är de som råkat ut för något.

Utmaning

Utmaningen låg framförallt i att sticka ut och samtidigt lyfta fram de mjuka värden som de kan erbjuda kunder, i en bransch där alla erbjuder snarlika tjänster. Målgruppen är ofta väl medveten och jämför konkurrenter på såväl pris som villkor. Därför var det extra viktigt sticka ut och att nå fram med den största fördelen av alla, den stora kundnöjdheten som finns inom Länsförsäkringar Älvsborg. Och på så vis locka nya sakförsäkringskunder.

Lösning

Vi använde ordet ”Skadeglädje” på ett nytt och oväntat sätt. Tydliga korta budskap i annons och trafikreklam kompletterades med en webb där mer information om erbjudandet fanns och där vi lyfte fram deras egna Skade(glädje)reglerare.

I kampanjen nyttjades trafikreklam, annonsering via banners och tidningen Vi i villa. På kontoren fanns affischer och broschyrer. Dessa skickades även ut direkt till kunder och följdes upp med telefonsamtal.

Har du funderingar eller frågor kring detta case? Hör av dig till kundansvarig strateg: magnus.arvidsson@mecka.se

Alla case.